Panini Comics Larp Editores

Personajes

Protagonistas

Yuuki Cross / Yuuki Kuran

Zero Kiriyu

Kaname Kuran

Vampiros de Sangre Pura

Shizuka Hiou

Rido Kuran

Sara Shirabuki

Juuri Kuran

Haruka Kuran

Vampiros Nobles

Takuma Ichijo

Aidou Hanabusa

Akatsuki Kain

Ruka Souen

Senri Shiki

Rima Tohya

Seiren

Asato Ichijo

Maria Kurenai

Otros Vampiros

Touma

Cazadores

Kaien Cross

Toga Yagari

Humanos

Ichiru Kiriyu

Sayori Wakaba

Teleri.Creations© Vampire-secta || Matsuri_Hino©Vampaia_Naito